โปรโมทธุรกิจในสถานีและรถไฟฟ้า

 

ด้วยพื้นที่กว่า 18 สถานี และเพิ่มเป็น 38 สถานีในปี พ.ศ. 2563 ทำให้มีผู้โดยสารหมุนเวียนในรถไฟฟ้า MRT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบัน 350,000 คนต่อวัน) ดังนั้นคุณสามารถจัดกิจกรรมหรือแคมเปญส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และการจดจำตราสินค้า อีกทั้งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้ในระยะเวลาอันสั้น

ตัวอย่างกิจกรรม การจัดบูธประชาสัมพันธ์, เดิน Troop ภายในสถานี, แจกสินค้าตัวอย่างหรือใบปลิว เป็นต้น


ช่องทางการติดต่อ 0-2690-8200

 FB : www.facebook.com/metromallbangkok
 IG : @metromallbangkok