โปรโมทธุรกิจในสถานีและรถไฟฟ้า

 


 

การติดตั้งตู้บริการอัตโนมัติภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT หรือเช่าพื้นที่สำหรับวางชั้นวางนิตยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร รวมถึงสร้าง Brand Awareness ให้กับธุรกิจ

ช่องทางการติดต่อ 0-2690-8200

 FB : www.facebook.com/metromallbangkok
 IG : @metromallbangkok