โปรโมทธุรกิจในสถานีและรถไฟฟ้า

 บัตรโดยสารธุรกิจ (Business Traveller Card)

  • สามารถออกแบบหน้าบัตรใหม่ได้ โดยมีการจัดวางโลโก้ M ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • บัตรโดยสารนี้สามารถใช้เดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีม่วง
  • บัตรโดยสารนี้สามารถเติมเงินสดได้ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท
  • บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถคืนเงิน (Refund) ที่สถานีได้

 บัตรร่วมธุรกิจ (CO - Brand Card)

  • บัตรร่วมที่สามารถใช้เป็นทั้งบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT และเป็นบัตรที่ใช้งานในระบบของลูกค้าในบัตรเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  • สามารถออกแบบหน้าบัตรใหม่ได้
  • บัตรโดยสารนี้สามารถใช้เดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และรถไฟฟ้าสายสีม่วง
  • บัตรโดยสารนี้สามารถเติมเงินสดได้ 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท
  • บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถคืนเงิน (Refund) ที่สถานีได้