คณะกรรมการบริหาร

 
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

ประธานกรรมการบริหาร

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

กรรมการบริหาร

นางพเยาว์ มริตตนะพร
นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบริหาร

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

กรรมการบริหาร

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริหาร

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้