คณะผู้บริหาร

 
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา
นายวิทูรย์ หทัยรัตนา

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์
นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
พัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ

นายอัลวิน จี
นายอัลวิน จี

รองกรรมการผู้จัดการ
บริหาร

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร
นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร

รองกรรมการผู้จัดการ
บัญชีและการเงิน

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้