BEM ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 BEM  ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต พร้อมอาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า MRT และสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาการศึกษาของนิสิตได้  นอกจากนั้น ยังได้ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า  MRT  จากสถานีคลองบางไผ่ ถึงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โดยคณะเยี่ยมชมได้รับฟังข้อมูลจากวิทยากรด้วยความสนใจ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองตลอดการเยี่ยมชม

 
เปิดอ่าน : 455
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้