ประกาศงบดุล

 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
บริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงินบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดงบดุล<<
เปิดอ่าน : 660
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้