บันทึกภาพงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ควบคุมการประชุมที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น G อาคาร A
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้