24 , 25 และ 28 ก.ค.นี้...ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

 

24 , 25 และ 28 ก.ค.นี้...ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทางดังนี้

• ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
• ทางพิเศษศรีรัช
• ทางพิเศษอุดรรัถยา

เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง ขับปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

เปิดอ่าน : 687
โดย : Corporate(Admin)