BEM มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
และอาหารแห้งแก่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

 
BEM มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และอาหารแห้งแก่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID – 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตของประชาชนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทั้งขาดแคลนรายได้ และปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID – 19 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID - 19 และอาหารแห้ง ให้กับ 3 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ได้แก่ ชุมชนวัดอุทัย ชุมชนวัดสร้อยทอง และชุมชนหลังตลาดศรีเขมา เมื่อเร็วๆนี้
BEM ขอเป็นกำลังใจร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
เปิดอ่าน : 451
โดย : Corporate(Admin)