BEM แบ่งปันน้ำใจให้สัตว์เลี้ยง

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT ร่วมกับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT แบ่งปันน้ำใจสู่สังคม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT ร่วมกับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT แบ่งปันน้ำใจสู่สังคม สานต่อโครงการ “HEALTHY JOURNEY WITH BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ”  โดยมีคุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 260,054 บาท แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อช่วยเหลือดูแลสัตว์เจ็บป่วย และพิการกว่า 1,000 ตัว ในความดูแลของมูลนิธิให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา BEM ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ผ่านกิจกรรม CSR ในครั้งนี้
เปิดอ่าน : 661
โดย : Corporate(Admin)