BEM ร่วมกับ CK และ TTW
ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมเข้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
เปิดอ่าน : 1,336
โดย : Corporate(Admin)