BEM ขอเชิญผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหา”

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ขอเชิญชวน
พสกนิกรชาวไทย ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ 12 สิงหาคม 2563 ” โดยจัดซุ้มเฉลิมเกียรติพร้อมจุดลงนามถวายพระพร
เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย เพื่อให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ในโอกาสนี้ BEM จึงขอเชิญผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 สิงหาคม 2563  ณ บริเวณชั้นออกบัตรโดยสาร สถานีสวนจตุจักร  สถานีสามย่าน สถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสถานีเตาปูน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยชุดโทนสีฟ้าโดยพร้อมเพียงกันตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี 


 
เปิดอ่าน : 1,402
โดย : Corporate(Admin)