BEM ร่วมใจอาสา พัฒนาชุมชน

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง ในโครงการ “รอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง ในโครงการ “รอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา” เพื่อร่วมกันเป็นจิตอาสาพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สถานีอิสรภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การทำความสะอาดคลองสมเด็จเจ้าพระยา และพื้นถนน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมระยะทางกว่า 500 เมตร พร้อมทั้งจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ทาสีราวกันตกริมคลองในชุมชนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแหล่งที่พักอาศัยของชุมชนที่น่าอยู่ต่อไป โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตธนบุรี ข้าราชการ นักศึกษา พนักงาน BEM และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
เปิดอ่าน : 1,705
โดย : Corporate(Admin)