BEM มอบทุนการศึกษา แก่บุตรตำรวจ สน. ทางด่วน 2

 
BEM มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจทางด่วน 2 จำนวน 75,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจโดยมีคุณไพสัณฑ์ เลิศศลารักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานปฏิบัติการทางพิเศษ เป็นผู้แทนบริษัทมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่ ร.ต.อ.สุวิท ศศิธรฉาย รองสารวัตร งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2
เปิดอ่าน : 373
โดย : Corporate(Admin)