ธุรกิจร้านค้าใน เมโทร มอลล์

 

ปัจจุบัน เมโทร มอลล์ เปิดให้บริการใน 8 สถานี และชั้นใต้ดินอาคารจอดแล้วจร สถานีลาดพร้าว

banner
 

ภายใน เมโทร มอลล์ ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ในหลากหลายธุรกิจและเป็นแบรนด์ ยอดนิยม
เพื่อตอบสนอง Lifestyle คนเมืองที่ทันสมัย เน้นความสะดวก รวดเร็ว

เวลาเปิดให้บริการ เมโทร มอลล์
วันจันทร์ - อาทิตย์ : เวลา 7:00 น.- 21.00 น.

*สถานีกำแพงเพชร เปิดให้บริการ
วันศุกร์ - อาทิตย์ : เวลา 7.00 น. – 21.00 น.