ธุรกิจร้านค้าใน เมโทร มอลล์

 

ภายในเมโทร มอลล์ สามารถจัดกิจกรรมและ/หรือโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการตลาด ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ หรือร้านค้าภายใน เมโทร มอลล์ 

ตัวอย่างกิจกรรม การจัดบูธ หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ, การจัดโปรโมชั่นของร้านค้าภายใน เมโทร มอลล์

สนใจเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมหรือจัดโปรโมชั่นภายใน Metro Mall ติดต่อ 02-690-8200