BEM มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ BEM มอบถุงยังชีพ ส่งความห่วงใยแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ต่างๆ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ BEM มอบถุงยังชีพ ส่งความห่วงใยแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย โดยส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดย BEM ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ส่งต่อความห่วงใย พร้อมอยู่เคียงข้าง ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ให้ผ่านพ้นอุทกภัยครั้งนี้โดยเร็ว
 
เปิดอ่าน : 454
โดย : Corporate(Admin)