BEM แจกหน้ากากผ้าฟรีล้านชิ้น มั่นใจผู้โดยสารปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า มั่นใจพร้อมให้บริการหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Healthy Journey with BEM” เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เพื่อให้ผู้โดยสารปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BEM จะแจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRTเป็นการส่งเสริมวิถีใหม่ในการเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
รวมถึงจะแจกจ่ายให้กับชุมชนรวมทั้งโรงเรียนโดยรอบรถไฟฟ้าและทางด่วน เราขอเป็นส่วนช่วยให้สังคมยังตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับกองทัพบก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ทำความสะอาด big cleaning พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี รวมทั้งพนักงานจิตอาสา BEM ช่วยกันทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสถานีพร้อมรับการปลดล็อก

สำหรับมาตรการอื่นๆ มีการเพิ่มจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของทั้ง 53 สถานีกว่า 800 จุด ได้แก่ ทางเข้าบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัย ห้องออกบัตรโดยสารและที่ชานชาลา เพื่อสุขอนามัยที่ดีตลอดการเดินทาง

นอกจากนั้นได้เพิ่มขบวนรถเสริมเป็น 49 ขบวนและเพิ่มความถี่ในการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า - เย็น เพื่อลดความแออัดในขบวนรถไฟฟ้า และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและส่วนรวม

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) บริเวณสถานีและในรถไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกบ้าง ล่าช้าบ้างก็ต้องขออภัยและขอความเห็นใจ

ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ในส่วนของทางด่วน บริษัทฯ ก็เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีการจ่ายค่าผ่านทางโดยไม่ใช้เงินสด (cashless) มาใช้ เพื่อลดการแออัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางและลดการสัมผัสเงินสด คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้

BEM พร้อมสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำ ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเป็นอย่างดี บริษัทขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน มั่นใจประเทศไทยจะกลับมาสู่ภาวะปกติแน่นอน

เปิดอ่าน : 2,332
โดย : Corporate(Admin)