สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ TDD 2300 MHz ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)