สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ LTE 900 ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด