เหตุการณ์สำคัญ

 
  • BEM ได้รับรางวัล Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2559 ที่มีความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัท และของนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้น
  • BEM ได้เข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับ รฟม. ระยะเวลา 33 ปี ในรูปแบบ PPP NetCost โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
   1. ระยะที่ 1 จัดหาติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายระยะเวลา 3 ปี
   2. ระยะที่ 2 ให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายโดยให้เป็นการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) ระยะเวลา 30 ปี
   โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ) ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) มีระยะทางทั้งสิ้น 47 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมด 38 สถานี โดยบริษัทมีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารและสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตลอดอายุสัมปทาน
  • บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating) ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของ BEM ที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือคงที่
  • BEM ได้ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (ฉบับที่ 2) กับ กทพ. เพื่อการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ)
  • BEM ได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน” เป็นการเชื่อมต่อการเดินรถระหว่างรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงินเดิม) สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน
  • BEM ได้รับการประกาศรายชื่อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) หรือหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
  • BEM ได้รับการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร ให้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจำปี 2560 ในงาน “Set Award 2017” จากการควบรวมกันระหว่าง BECL และ BMCL
  • หลักทรัพย์ BEM เปิดทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2559 และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 รวมทั้งยังได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Index ซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศ
  • BEM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “A” และแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือคงที่ โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating)
  • หลักทรัพย์ BEM ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มดัชนี SET50
  • เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่-เตาปูน (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2559
  • เปิดให้บริการโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2559
  • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติสำหรับทางพิเศษอุดรรัถยา ครบทั้งสายทาง
  • เชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของ กทพ. และกรมทางหลวง โดยผู้ถือบัตร Easy Pass และบัตร M-Passสามารถชำระค่าผ่านทางช่องเก็บเงินอัตโนมัติได้ด้วยบัตรเพียงใบเดียว