คณะผู้บริหาร

 

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ

นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการผู้จัดการ

นายสงวน คุณาธินันท์

รองกรรมการผู้จัดการ
วิศวกรรมทางพิเศษ

นางสุดฤทัย พรหมมาตร

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการทางพิเศษ

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร

รองกรรมการผู้จัดการ
การเงิน

 

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

นายอัลวิน จี

รองกรรมการผู้จัดการ
สนับสนุนปฏิบัติการ

ดร. วิเทศ เตชางาม

รองกรรมการผู้จัดการ
เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
พัฒนาธุรกิจ

นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
บริหาร และเลขานุการบริษัท

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้