เปิดโฉมผลงานผู้คว้ารางวัล BEM Art Contest ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โชว์สกิลแลนด์สเคปชนะใจกรรมการ

 
BEM Art Contest เวทีประกวดวาดภาพสีน้ำครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เปิดโฉมผลงานที่คว้ารางวัล โดยนักเรียนจากขอนแก่น โชว์สกิลแลนด์สเคปครองตำแหน่งชนะเลิศในประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนประเภทบุคคลทั่วไปได้กราฟฟิคมือทองที่จับพู่กันตวัดภาพจนกรรมการเทใจให้ชนะเลิศไปในที่สุด พร้อมด้วยผู้เข้าแข่งขันอีก 6 คนที่ร่วมกันรับรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท 

    นางภรณี กนิษฐานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า “BEM เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงสานต่อแนวคิดการสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักศิลปะได้มีพื้นที่พัฒนาศักยภาพ แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ำ BEM Art Contest ซึ่งจัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย (International Watercolor Society)  ภายใต้แนวคิด “20 ปี Anniversary MRT สายสีน้ำเงิน” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 20 ปีการให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลหรือสายสีน้ำเงิน และปีนี้ยังพิเศษที่มีการเพิ่มมูลค่ารางวัลทั้งทุนการศึกษาและอุปกรณ์วาดภาพรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท”
 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 100 คน จากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 192 ราย (รวม 2 ประเภทการแข่งขัน) โดยทำการวาดภาพจากภาพต้นแบบได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุไม่เกิน 18 ปี) ได้วาดภาพ “สถานีแห่งความทรงจำ” รถไฟฟ้า MRT สถานีสามยอด เป็นหนึ่งสถานีที่สวยที่สุดของโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 
 

    นางสาวพนัชกร ดวงแสงเหล็ก นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น ผู้ชนะเลิศ เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “ดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ตอนแรกไม่ได้คาดหวังไว้เลยว่าจะได้รางวัล เพราะผู้เข้าประกวดแต่ละคนมีฝีมือดีมาก ตัวเองตั้งใจฝึกซ้อมมาเต็มที่ก่อนมาประกวด โดยฝึกวาดรูปต้นแบบทั้ง 4 รูปที่ผู้จัดแข่งขันกำหนดไว้ พร้อมลองจับเวลาไปด้วย ขณะเดียวกันช่วงที่แข่งขันนั้นก็นำเทคนิคที่อาจารย์บัญชาสอนก่อนเริ่มประกวดมาปรับใช้ โดยความยากที่สุดของภาพต้นแบบที่เป็นโจทย์การแข่งขันครั้งนี้ คือบริเวณท้องฟ้าและถนน ซึ่งคิดว่าจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ที่ทำให้ชนะใจกรรมการคือ การเว้นขาว หรือการใช้สีขาวให้น้อยที่สุด”
    นอกจากนี้ ในประเภทนักเรียนฯ ยังมีผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธราธิป แสงวิเชียร จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายรัฐศิลป์ สมอุปฮาด จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และรางวัล Popular Vote นายทยุติ งามจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

    ส่วนประเภทนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้วาดภาพ “สายสีแห่งความสุข” ภาพรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ขณะกำลังข้ามสะพาน Bowstring ที่แยกบางพลัด ซึ่งเป็นสะพานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถือเป็นอีกรูปแบบการเดินทางของคนยุคใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย และหากเปรียบชีวิตคือการเดินทาง ไม่ว่าระยะทางจะใกล้ หรือไกล การเดินทางด้วยพาหนะที่ดีย่อมมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุขไปด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในปีนี้ คือผู้ที่พลาดรางวัลจากการแข่งขันครั้งก่อน นำเทคนิคที่ได้เรียนรู้จากการประกวดไปปรับใช้ จนสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้ นายวิชัย เรืองปฏิกรณ์ เล่าว่า “เข้าร่วมการประกวดนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งที่แล้วได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้นำข้อบกพร่องกลับไปแก้ไขและปรับวิธีการใหม่ๆ ครั้งนี้ลองเข้าประกวดอีกครั้งแล้วได้รางวัลชนะเลิศเลย ก็รู้สึกดีใจที่สามารถเอาชนะเป้าหมายของตัวเองได้ สำหรับภาพต้นแบบที่เป็นโจทย์นั้น มีรายละเอียดในภาพค่อนข้างมากทั้งบริเวณถนน รางรถไฟฟ้า และรถไฟฟ้า ปกติทำงานด้านกราฟฟิคแต่วาดภาพสีน้ำเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว จึงถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมกับการประกวดตลอดเวลา นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผมได้มาอยู่ร่วมกับคนที่ชื่นชอบในงานศิลปะประเภทเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทักษะกัน ทำให้รู้สึกสนุกและมีความสุขมากๆ” 

    ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลท่านอื่น คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายจักรินทร์ พิมพ์ศิริ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวิทวัส วัชระวิเศษศิลป์ และรางวัล Popular Vote นายสหรัฐ อุไรวรณ์

    ทั้งนี้ การประกวด BEM Art Contest รอบตัดสินได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และที่ปรึกษา IWS THAILAND อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพยนตร์ (นานาชาติ)วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และที่ปรึกษาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลป์  IWS THAILAND อาจารย์มโน วนเวฬุสิต ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง ประธานหลักสูตร Art and Design คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร และที่ปรึกษา IWS THAILAND  

    ผู้ที่สนใจกิจกรรมดีๆ จาก BEM สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT 
เปิดอ่าน : 95
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้