BEM คว้า 3 รางวัลใหญ่ด้าน HR จากเวทีระดับนานาชาติ EXA 2024

 
    ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ล่าสุดคว้ารางวัลอัน ทรงเกียรติบนเวทีระดับนานาชาติ Employee Experience Awards 2024 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแสดงความชื่นชมกับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โดยคณะผู้บริหารจาก BEM นำโดย นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับ 3 รางวัลจากเวทีดังกล่าว ได้แก่ รางวัลระดับ Gold Award ประเภท Best Remote Learning Initiative การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของพนักงานให้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา หลากหลายรูปแบบ ผ่านทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์มือถือ และช่องทางอื่นๆ รางวัลระดับ Bronze Award ประเภท Best HR Communication Strategy การกำหนดกลยุทธ์และรูปแบบของการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกระดับ ทุกพื้นที่การทำงานมีความเข้าใจตรงกัน สร้างความกระตือรือร้นในการส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและพนักงานผ่านระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ต่างๆ และ รางวัลระดับ Bronze Award ประเภท Best In-house Candidate Experience การให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท มุ่งเน้นในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุด บริษัทยึดมั่นการเติบโตจากภายในองค์กรเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของพนักงาน  และเชื่อมั่นว่าการเติบโตจากภายในองค์กรจะทำให้วัฒนธรรมองค์กรมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
    BEM จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ารักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การบริการที่ดีให้กับลูกค้า คู่ค้า และสังคมต่อไป
เปิดอ่าน : 585
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้