CK Group ร่วมยกระดับศิลปะไทยสู่สายตาต่างชาติ

 
    กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยง พร้อมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมยกระดับศิลปวัฒนธรรมไทยให้มีโอกาสได้เผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จัดแสดงนิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร ในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 60  (The 60th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia) ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 24 พฤศจิกายน 2567 โดยมี 15 ศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศิลปินไทย ได้แก่ พิเชษฐ กลั่นชื่น, จิตติ เกษมกิจวัฒนา, นักรบ มูลมานัส, จักกาย ศิริบุตร, นที อุตฤทธิ์ และ กวิตา วัฒนะชยังกูร) นำ 40 ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ประติมากรรม สื่อผสม และวิดีโอร่วมจัดแสดง  เจาะลึกประเด็นเรื่องการพลัดถิ่น ลัทธิล่าอาณานิคม และการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นไปที่สัญลักษณ์ของการข้ามน้ำและทางทะเล 
    ภายในงานแถลงข่าวที่ถูกจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับเกียรติจาก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” และ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์  ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และภัณฑารักษ์ ของนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยมี นางภรณี กนิษฐานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้แทนในนามของ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง เข้าร่วมงาน
    สำหรับนิทรรศการครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ที่พัฒนาสู่คุณค่าทางศิลปกรรมของภูมิภาคอาเซียน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและอาเซียนในงานระดับโลก ยกระดับให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy แก่เมือง และชุมชน ทั้งชุมชนศิลปะ และชุมชนที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต การบริการ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของภูมิภาคอาเซียน
 
เปิดอ่าน : 1,400
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้