BEM ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

 
    เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท Nippon Koei Company Limited จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม พร้อมรับฟังบรรยายข้อมูลการปฏิบัติงานควบคุมการเดินรถ และซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)
    นอกจากนี้ ยังได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ นอกห้องเรียน โดยได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายข้อมูลการปฎิบัติงานควบคุมการเดินรถ งานซ่อมบำรุงและงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ด้วยเครื่องจำลองขับรถไฟฟ้า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต ณ อาคารบริศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ โดยทั้งสองกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่จาก BEM คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเยี่ยมชม
 
เปิดอ่าน : 761
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้