MRT ขยายโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารรถไฟฟ้าต่อเนื่องถึงกรกฎาคม 2567

 
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ด้วยการขยายเวลาจำหน่ายโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร 30 วัน สำหรับเดินทางในรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (PL Adult Pass) สายสีน้ำเงิน (BL Adult Pass) หรือเดินทางข้ามทั้ง 2 สาย (ML Adult Pass) ไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า และเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกคุ้มค่าให้แก่ประชาชน โดยผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT และ บัตร MRT PLUS ประเภทบุคคลทั่วไป บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการ ดังนี้

1. PL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีม่วง สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทุกสถานี 
    • ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 60 เที่ยว ราคา 1,200 บาท เฉลี่ย 20 บาท/เที่ยว (**ใช้เดินทางได้นานถึง 60 วัน**)
 (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)
2. BL Adult Pass ใช้เดินทางใน MRT สายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ทุกสถานี
    • ประเภท 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาท/เที่ยว
      (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท)
3. ML Adult Pass ใช้เดินทางข้ามสายระหว่าง MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน สามารถเติมเที่ยวโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ทุกสถานี
    • ประเภท 15 เที่ยว ราคา 810 บาท เฉลี่ย 54 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท เฉลี่ย 52 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท เฉลี่ย 50 บาท/เที่ยว
    • ประเภท 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท เฉลี่ย 45 บาท/เที่ยว
      (จากอัตราค่าโดยสารสูงสุด 70 บาท)

ทั้งนี้ โปรโมชั่นเที่ยวโดยสารมีกำหนดเริ่มใช้งานภายใน 45 วัน นับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก (ยกเว้น PL Adult Pass ประเภท 60 เที่ยว 60 วัน จะสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก) โดยไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินได้ สำหรับบัตรนักเรียนนักศึกษายังคงได้รับส่วนลด 10% เด็กและผู้สูงอายุได้รับส่วนลด 50% ทุกเที่ยวเดินทางเช่นเดิม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Twitter (ทวิตเตอร์) : BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม) : mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT
 
เปิดอ่าน : 2,260
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้