BEM ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ TU-Programme of Innovative Engineering (TU-PINE) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายข้อมูลด้านการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง และงานควบคุมการเดินรถ เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านวิศวกรรมให้มีการเรียนรู้เข้าใจในระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบผลิต และนำไปเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ และโรงซ่อมบำรุงหลัก โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้