BEM แจกหน้ากากผ้า ฟรี ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เดินหน้าโครงการ “Healthy Journey with BEM” ในกิจกรรมแจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น! ให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรกฎาคม มาจนถึงครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของกิจกรรม เพื่อตอบแทนความห่วงใย ขอบคุณจากหัวใจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ในการเดินทางอย่างปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 ซึ่งที่ผ่านมา BEM ได้ส่งมอบหน้ากากผ้าให้กับผู้โดยสารอย่างทั่วถึง ในสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
การแจกหน้ากากผ้าครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคมนี้จะแจกระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 – 19.00 น.หรือจนกว่าของจะหมด โดยจะสลับการแจกหน้ากากผ้าไปจนครบทั้ง 53 สถานี ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับหน้ากากผ้าอย่างทั่วถึงมากที่สุด (สงวนสิทธิ์ในการรับหน้ากากผ้า 1 ท่าน / 1 ชิ้น) และพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี รับฟรีหน้ากากผ้า 1 ชิ้น ถึง 31 สิงหาคม 2563 หรือจนกว่าของจะหมด

ทั้งนี้ BEM ขอขอบคุณผู้โดยสารในช่วงตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ที่ให้ความสนใจรับหน้ากากผ้าและนำมาสวมใส่ในระบบรถไฟฟ้า MRT และในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายและการกลับมาระบาดซ้ำของเชื้อ COVID-19 BEM ยังคงขอความร่วมมือผู้โดยสาร สวม-กด-ห่าง อย่างสม่ำเสมอ โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ หมั่นกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีบริการในสถานีกว่า 800 จุด และเว้นระยะห่างระหว่างกันขณะใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และ BEM ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านจากหัวใจที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา

เปิดอ่าน : 1,680
โดย : Corporate(Admin)