BEM ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากวสท.

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรมระบบราง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรมระบบราง จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
เปิดอ่าน : 1,160
โดย : Corporate(Admin)