BEM เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นประธานและผู้รับมอบในพิธี ณ ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th
เปิดอ่าน : 301
โดย : Corporate(Admin)