กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ร่วม โครงการกระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 km. ของสภากาชาดไทย

กลุ่มบริษัท ช.การช่าง โดย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทในเครือ นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการกระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 km. ของสภากาชาดไทย โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงิน ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆนี้

กลุ่มบริษัท ช.การช่าง โดย ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทในเครือ นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการกระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 km. ของสภากาชาดไทย โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงิน ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆนี้