ช.การช่าง ร่วมกับ BEM ทอดผ้าป่าสามัคคี

 

ช.การช่าง ร่วมกับ BEM ทอดผ้าป่าสามัคคี
 

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 1,500,114 บาท

เปิดอ่าน : 735
โดย : Corporate(Admin)