BEM ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

 

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการทางพิเศษ โครงการรถไฟฟ้า และผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดปากน้ำ นนทบุรี เพื่อสมทบทุนบูรณะพระอุโบสถ และทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 1,506,999 บาท เมื่อวันที่ 3 พ.ย.61 ที่ผ่านมา

เปิดอ่าน : 2,566
โดย : Corporate(Admin)