BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นำโดยคุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นำโดยคุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ (ลำดับที่ ... จาก....) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบหนังสือและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนสวนผัก กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณไพรัช สุทธิอาจ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตจตุจักร ภายใต้โครงการ “BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษารายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
เปิดอ่าน : 30
โดย : Corporate(Admin)