BEM จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ฟรี!

 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม M Care สุขภาพดี่ชีวีปลอดภัย

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และหน่วยงานพันธมิตร สถาบันการแพทย์และโรงพยาบาลชั้นนำ กิจกรรมประกอบด้วยตรวจสุขภาพฟรี! ให้แก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 -17.00 น. ณ รถไฟฟ้า MRTสถานีลาดพร้าว ทางออกที่ 1และ4
เปิดอ่าน : 60
โดย : Corporate(Admin)