BEM จัดกิจกรรม CSR ชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน “BEM ชวนชมงานศิลป์มรดกแผ่นดิน” โดยนำคณะครูและนักเรียนจำนวน 60 คน จากโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และชมนิทรรศการโขน มรดกงานศิลป์อันสวยงาม เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตฉากและตัวละครโขนที่ใช้แสดงในวรรณคดีไทย ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน    ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.อยุธยา เมื่อเร็วๆนี้