กิจกรรม “MRT Happy Blue Line ตอน รถไฟฟ้ามาแล้วนะเธอ

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้จัดกิจกรรม “ MRT Happy Blue Line ตอน รถไฟฟ้ามาแล้วนะเธอ” กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเดินรถ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
ได้จัดกิจกรรม “MRT Happy Blue Line ตอน รถไฟฟ้ามาแล้วนะเธอ” กิจกรรมนี้ จัดขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเดินรถ พร้อมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับการโดยสารรถไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ เด็ก เยาวชนและชุมชนรายรอบ
เส้นทาง โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีหัวลำโพงและสถานีวัดมังกร  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
การให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT, MRT Safety Share ความปลอดภัยหนูทำได้,
การแนะนำ Application พร้อมเล่นเกมขับรถไฟใบ้คำ ตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย

กิจกรรมนี้น้องๆ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
เปิดอ่าน : 294
โดย : Corporate(Admin)