MRT จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ฟรี!

 

คุณไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร สถาบันการแพทย์และโรงพยาบาลชั้นนำ

คุณไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานสนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร สถาบันการแพทย์และโรงพยาบาลชั้นนำ กิจกรรมประกอบการตรวจสุขภาพฟรี! ให้แก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT 
สำหรับผู้โดยสารที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่ MRT สถานีสวนจตุจักร ทางออก 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 27- 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 -17.00 น.

*โดยจะปิดรับลงทะเบียน เวลา 16.00 น. ของทุกวัน 
เปิดอ่าน : 462
โดย : Corporate(Admin)