คณะเยี่ยมชมจาก JICA

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ของ BEM ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), Department of Transportation (DOTr) และ Phillippine National Railways (PHR) จากประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายหัวข้อภาพรวมการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ของ BEM ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), Department of Transportation (DOTr) และ Phillippine National Railways (PHR) จากประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายหัวข้อภาพรวมการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยคณะฯ ได้เข้าชมการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC), โรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop) และศูนย์ฝึกอบรม พร้อมทั้งโดยสารรถไฟฟ้า MRT จากสถานีคลองบางไผ่ไปยังสถานีสุขุมวิท และได้เยี่ยมชมพื้นที่สถานีเตาปูน และสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย
เปิดอ่าน : 288
โดย : Corporate(Admin)