BEM ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนดำรงค์วิทยา

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนดำรงค์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้า MRT และทดลองโดยสารรถไฟฟ้า ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนดำรงค์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้า MRT และทดลองโดยสารรถไฟฟ้า ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา
เปิดอ่าน : 321
โดย : Corporate(Admin)