BEM ต้อนรับปลัดกระทรวงที่ดินฯ ประเทศญี่ปุ่นและคณะ

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับ Mr.Yasuhiro Shinohara ปลัดกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (MLIT) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้า MRT และทดลองโดยสารรถไฟฟ้า ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับ Mr.Yasuhiro Shinohara ปลัดกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (MLIT) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบรถไฟฟ้า MRT และทดลองโดยสารรถไฟฟ้า ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา
เปิดอ่าน : 813
โดย : Corporate(Admin)