BEM ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนสาขาการจัดการเดินรถ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC) และห้องฝึกหัดขับรถไฟจำลอง (Driving Train Simulator) โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนสาขาการจัดการเดินรถ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (OCC) และห้องฝึกหัดขับรถไฟจำลอง (Driving Train Simulator) โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
เปิดอ่าน : 428
โดย : Corporate(Admin)