ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

 
01
ต.ค.
2561
การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่หมดอายุ : 10 ธ.ค. 2561
ชื่องานรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระยะเวลาเสนอราคา
การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแผนกสนับสนุนและพัฒนางานจัดหา
02-354-2000 ต่อ 183737-8
Procurement@bemplc.co.th; SopitN@bemplc.co.th
10 ธ.ค. 2561
01
ต.ค.
2561
การจัดซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภค
วันที่หมดอายุ : 10 ธ.ค. 2561
ชื่องานรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระยะเวลาเสนอราคา
การจัดซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภค การจัดซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภค แผนกสนับสนุนและพัฒนางานจัดหา
02-354-2000 ต่อ 183737-8
Procurement@bemplc.co.th; SopitN@bemplc.co.th
10 ธ.ค. 2561
01
ต.ค.
2561
การจัดจ้างงานทำความสะอาด
วันที่หมดอายุ : 31 ม.ค. 2562
ชื่องานรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระยะเวลาเสนอราคา
การจัดจ้างงานทำความสะอาด สำหรับสถานีสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายและศูนย์ซ่อมบำรุง หลักสองแผนกสนับสนุนและพัฒนางานจัดหา
02-354-2000 ต่อ 183737-8
Procurement@bemplc.co.th; SopitN@bemplc.co.th
31 ม.ค. 2562
01
ต.ค.
2561
การจัดจ้างงานรักษาความปลอดภัย
วันที่หมดอายุ : 31 ม.ค. 2562
ชื่องานรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระยะเวลาเสนอราคา
การจัดจ้างงานรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานีสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายและศูนย์ซ่อมบำรุง หลักสองแผนกสนับสนุนและพัฒนางานจัดหา
02-354-2000 ต่อ 183737-8
Procurement@bemplc.co.th; SopitN@bemplc.co.th
31 ม.ค. 2562
01
ต.ค.
2561
การจัดจ้างงานตรวจความปลอดภัย
วันที่หมดอายุ : 31 ม.ค. 2562
ชื่องานรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระยะเวลาเสนอราคา
การจัดจ้างงานตรวจความปลอดภัยสำหรับสถานีสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย แผนกสนับสนุนและพัฒนางานจัดหา
02-354-2000 ต่อ 183737-8
Procurement@bemplc.co.th; SopitN@bemplc.co.th
31 ม.ค. 2562
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้