โปรโมทธุรกิจในสถานีและรถไฟฟ้าBMN เห็นความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สื่อต่างๆ จึงได้ถูกคิดค้น ออกแบบ และมีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำนำสมัย เพื่อให้เกิดผลงานที่สดใหม่ มีความหลากหลาย สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นสื่อโฆษณาภายในสถานีและขบวนรถไฟ

รูปแบบสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า MRT

Sticker Floor Wrap

PSD

Digital Media

Sticker Stair Step

Pop up Ad

ช่องทางการติดต่อ 0-2690-8200

 FB : www.facebook.com/metromallbangkok
 IG : @metromallbangkok