BEM Magazine Vol. 3

BEM เล่มนี้ พาคุณไปใช้ชีวิตติดธรรมชาติในสไตล์ Eco Life และอิ่มเอมใจกับตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับธรรมชาติในจังหวัดราชบุรี แนะนำให้รู้จักโรงแรมรักษ์โลก ที่นำความเก่ามาดีไซน์ใหม่ ให้ชวนมอง

ชิมอาหารอร่อยท่ามกลางบรรยากาศน้ำตกสีมรกต แล้วไปเดินเล่นในอุทยานจุฬาฯ 100 ปี สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศ ที่จะช่วยให้ธรรมชาติสีเขียวกลับมาอยู่ในเมืองอีกครั้งในอนาคต พักผ่อนอย่างมีความสุข และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โลกของเราก็จะมีความสุขไปด้วยกัน
 
เปิดอ่าน : 0
โดย : Corporate(Admin)