ฟังบทสัมภาษณ์ หัวข้อ
BEM เปิดเมืองแล้ว ขึ้นรถได้หรือยัง ?
ในรายการ Money Talk
โดยคุณพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)