การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.
นำพนักงานกู้ภัย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM
เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ”

 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.นำพนักงานกู้ภัย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” สถานีกลางบางซื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค COVID-19
เปิดอ่าน : 462
โดย : Corporate(Admin)