รูปแบบใหม่ของการชำระค่าผ่านทาง....ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
และทางด่วนอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) ด้วย 2 วิธีง่ายๆ

 
รูปแบบใหม่ของการชำระค่าผ่านทาง....ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก และ ทางด่วนอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) ด้วย 2 วิธีง่ายๆ
? ขับรถเข้าช่องเงินสด
? ลดกระจก แตะบัตรเดบิตหรือเครดิตที่มีสัญลักษณ์ VISA แบบ PayWave และ Master Card แบบ PayPass ที่เครื่องชำระเงินแบบ Contactless
รวดเร็ว ปลอดภัย สะดวกสบาย ลดการสัมผัส เพียง "แตะ สแกน จ่าย"
เปิดอ่าน : 509
โดย : Corporate(Admin)